بازدید مسئولین از مجتمع ۵ واحدی شهید فضلی رمنت…


حضور دکتر کریمی نماینده محترم مجلس بهمراه مهندس نورزاده مدیر کل محترم آب و فاضلاب استان و مهندس ولی‌زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل در روستای رمنت جهت بازدید از مجتمع مسکونی ۵ واحدی شهید فضلی موسسه خیریه روستای رمنت…

پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰