بازدید مسئولین از مجموعه کارگاه تولیدی ادوات کشاورزی حسینی


بازدید مهندس زاهدپاشا معاون محترم برنامه ریزی فرمانداری ویژه شهرستان بابل و مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی از مجموعه کارگاه تولیدی ادوات کشاورزی حسینی در روستای پایین گنج افروز به همراه دهیار و شورای اسلامی روستای پایین گنج افروز…