بازدید مسئولین شهرستان از روستای دیودشت


پیگیری مشکلات روستای دیودشت با حضور دکتر کریمی نماینده محترم بابل در مجلس شورای اسلامی مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل و مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و مهندس خانی مدیرکل محترم بنیادمسکن استان ومسئولین اجرایی شهرستان…

دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰