بازدید مسئولین شهرستان از روستای متی کلا


حضور سردار سعادتی نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به اتفاق رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان ، مهندس ابراهیمی معاون محترم فنی و عمرانی فرمانداری، مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و روسای محترم ادارات شهرستان ، رییس و اعضای محترم شورای اسلامی بخش و … جهت بررسی مشکلات روستای متی کلا…

چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰