بازدید مسئولین شهرستان از مدرسه فلسطین روستای درویش خاک بالا


بازدید دکتر کریمی عضو محترم هیات رییسه و نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی باتفاق مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل ، مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل ، معاون محترم سازمان و رییس آموزش و پرورش بابل ، مدیر دفتر نوسازی و تجهیز مدارس ، اعضای شورای اسلامی بخش ، تعدادی از شوراهای و دهیاران محور جاده قدیم در مدرسه فلسطین روستای درویش خاک بالا