بازدید معاونان وزیر راه وشهرسازی از پروژه در حال احداث فاز نهایی کمربندی دوم شرقی بابل


بازدید معاونان وزیر راه وشهرسازی از پروژه در حال احداث فاز نهایی کمربندی دوم شرقی بابل؛

دکترحسننیا معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان حمل ونقل جاده ای کشور، به اتفاق دکترخادمی معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و رئیس زیرساخت کشور و با حضور دکتر رازجویان معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار ، دکترغلامی مدیر کل محترم برنامه و بودجه ، مهندس نظری مدیرکل محترم راه وشهرسازی، دکتر کریمی و سردار سعادتی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، سید مجتبی حکیم شهردار محترم بابل، فرامرز ابوالحسنی رئیس و غفارآری عضو شورای اسلامی شهر، معاونین و مدیران شهرداری، وسایر مدیران اجرایی شهرستان بابل

از پروژه درحال احداث فازنهایی‌ کمربندی دوم شرقی بابل بازدید نموده و سیدمجتبی حکیم شهردار بابل نیز از چگونگی رونداجرایی و مشکلات پیش رو جهت اتمام این پروژه بزرگ و تخصیص اعتبارات لازم و دغدغه های شهروندان در خصوص بازگشایی این بلوار صحبتهایی را عنوان نمودند و معاونان وزیر مدعوو نیز مشترکا قول مساعد در جهت رفع مشکلات پیش رو وتخصیص اعتبارات لازم درحوزه اختیارات خوداعلام نمودند…

عکس وخبر: جعفر قادری

پنج شنبه،۱ آبان ۹۹