بازدید وسرکشی بخشدار مرکزی به اتفاق رییس بنیاد مسکن از روستاهای محور جاده گنج افروز


در روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۵/۱۳محمد حاجی اسماعیلی بخشدار مرکزی و حسن روحی رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بابل و سید غلامعلی رضازاده گنجی نماینده دکتر نجفی در محور جاده گنج افروز از روستاهای محور جاده گنج افروز بازدید نموده اند.