بخش مرکزی شهرستان بابل


 

بخش مرکزی شهرستان بابل یکی از بخش‌های شهرستان بابل در استان مازندران در شمال ایران است.

تقسیمات کشوری بخش مرکزی شهرستان بابل: دهستان فیضیه- دهستان اسبوکلا – دهستان گنج‌افروز

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش مرکزی شهرستان بابل در سال ۱۳۸۵ برابر با ۲۹۰۰۴۶ نفر بوده‌است.