بررسی مشکلات تعدادی از روستاوندان روستای سیاهکلامحله شرقی در دفتر بخشدار مرکزی


بررسی مشکلات تعدادی از روستاوندان روستای سیاهکلامحله شرقی با حضور مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل و مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی در بخشداری مرکزی برگزار شد.