تجلیل از بانوان دهیار ، کارشناسان فنی و مالی دهیاری های مازندران


??به مناسبت روز زن با تدبیر دکتر غلامی صورت گرفت ؛

??تجلیل از بانوان دهیار ،کارشناسان فنی و مالی دهیاری های مازندران ؛

به گزارش اداره کل امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران، مراسم تجلیل از بانوان دهیار، کارشناسان فنی و مالی دهیاری های مازندران با حضور دکتر غلامی مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران، طوسی مدیرکل امور بانوان و خانواده ، مهندس وفادار معاون امور دهیاری ها و شوراها ، رنجکش کارشناس امور شوراها و دهیاری ها، رضایی کارشناس اشتغال و سرمایه گذاری ،عبدی کارشناس روابط عمومی،بخشداران بخش مرکزی بابل و میاندرود در سالن شماره یک استانداری برگزار گردید.

✅چهارشنبه ۱۵ بهمن ۹۹