تجلیل استاندار مازندران از فرماندار بابل


☸ تجلیل استاندار مازندران از فرماندار بابل

⚛ احمد حسین زادگان استاندار محترم مازندران با اهدای لوح سپاسی
به ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل

✳️ از کسب سطح عالی این فرمانداری در نتیجه بررسی های به عمل آمده از سوی مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور قدردانی کرد.