تصویری؛تجمع عاشوراییان شهر امیرکلا


سه شنبه ۱۱ شهریور