جاسه بررسی مشکلات روستای قمی کلا…


جلسه بررسی مشکلات روستای قمی کلا با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و اعضای محترم شورای اسلامی و دهیار و معاونین محترم برق جنوب و مخابرات در بخشداری مرکزی برگزار گردید در این جلسه مقرر شد جهت نصب دکل bts پیگیری و حفاری از جاده اصلی بسمت پل نوشیروانکلا بطول دویست متر برای فیبر نوری و همچنین درخواست متقاضیان تلفن ثابت افراد مشخص و به اداره مخابرات معرفی شوند . در خصوص رفع مشکل برق تا دو ماه اینده اقدام اساسی از طرف برق جنوب صورت پذیرد.

چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰