جلسه‌ روستای بدون بیکار


صبح امروز جلسه روستای بدون بیکار با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و دهیاران مورد روستای هدف در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد که اهم مصوبات ۱- پیگیری افزایش سرمایه در گردش ۲- تعیین تکلیف وسایل مورد نیاز نوع یا استوک ۳- تعیین تکلیف ماهیان گرم ابی ۴- تسریع در بازید از تسهیل گران توسط صندوق کارآفرین و … می باشد.