جلسه ارائه راهکار مناسب جهت برداشت سنبل آبی در محدوده آب بندان آغوزبن


جلسه ارائه راهکار مناسب جهت برداشت سنبل آبی در محدوده آب بندان آغوزبن به ریاست مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و با حضور رئیس محترم امور آب شهرستان ، رئیس محترم محیط زیست شهرستان و معاون محترم جهاد کشاورزی ، دهیار و شورای اسلامی روستا در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.