جلسه استانی مدیریت اجتماعی پسماند روستایی


جلسه استانی مدیریت اجتماعی پسماند روستایی

این جلسه به ریاست حسین زادگان استاندار محترم مازندران

وبا حضور فرمانداران,

معاونین عمرانی و بخشداران این استان

بصورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد…

سه شنبه: ۱۰ فروردین ۱۴۰۰