جلسه اشتغال روستایی بخش مرکزی بابل


جلسه اشتغال روستایی با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس صندوق کارآفرینی امید شهرستان ، معاون جهاد کشاورزی و دهیاران در بخشداری مرکزی بابل…