جلسه انتخاب هیأت رییسه شوراهای اسلامی بخش مرکزی


جلسه انتخاب هیات رییسه شوراهای اسلامی بخش مرکزی با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، اعضای محترم اداری هیات اجرایی و عضو هیات نظارت ، در مسجد فاطمه الزهرا (س ) بحر ارم شرقی با رعایت پروتکل بهداشتی برگزار گردید.

پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰