جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بابل


✅ جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بابل

این جلسه به ریاست مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار
و فرماندار ویژه این شهرستان برگزار شد…

شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰