جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهر امیرکلا


جلسه انجمن کتابخانه عمومی شهر امیرکلا موضوع مطالبات معوق شهرداری به کتابخانه عمومی با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رییس محترم کتابخانه عمومی شهرستان ، سرپرست محترم شهرداری امیرکلا ، عضو شورای اسلامی شهر ، کارشناس بخشداری و مسئول کتابخانه عمومی امیرکلا در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.

یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰