جلسه با اعضای شورای بخش مرکزی ، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی بابل…


جلسه اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی ، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای این بخش

این جلسه به ریاست حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی در سالن جلسات فرمانداری ویژه شهرستان بابل برگزار شد…

چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰