جلسه بخشدار با دهیار وشورای روستای پایین گنج افروزدر مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ محمد حاجی اسماعیلی بخشدار مرکزی بابل ، مهندس روحی رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، صالحیان رییس شورای اسلامی بخش مرکزی بابل ، عرفانی کارشناس فنی بخشداری وذدهیار وشورای اسلامی روستای پایین گنج افروز در خصوص  تغییر جابجایی خیابان به سمت رودخانه بابلرود بنابر درخواست ارباب رجوع آقای محمود رستمی الاشتی  در روستای پایین گنج افروز به بحث و بررسی پرداخته اند .