جلسه بررسی آخرین وضعیت تأمین سوخت مصارف کشاورزی


هم اکنون جلسه بررسی آخرین وضعیت تأمین سوخت مصارف کشاورزی و تأمین نهادهای دامی شهرستان بابل

به ریاست مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان

و با حضور سردار سعادتی نماینده محترم مردم شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی

و بخشداران شش گانه

و مدیران ذیربط برگزار شد…

پنجشنبه ۳۰ بهمن ۹۹