جلسه بررسی اختلاف مرزی دو روستای باریک کلا و شمشیر محله مرزون آباد


این جلسه که در مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ با حضور محمد حاجی اسماعیلی بخشدار مرکزی و مهندس روحی رییس و مهدوی کارشناس بنیاد مسکن و صالحیان رییس شورای بخش مرکزی وموسوی کارشناس بخشداری و شورای وهیاران دو روستای باریک کلا وشمشیر محله مرزون آبادبرگزار گردید .در ابتدا بخشدار مرکزی ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر در جلسه به بررسی اختلاف مرزی بین دو روستا اشاره نموده اند که پس از ارائه نقطه نظرات وبیان مشکلات به وجود آمده تصمیماتی اتخاذ گردید .