جلسه بررسی اختلاف مرزی دو روستای سلطان محمد طاهر و منصورکندهاین جلسه که با حضور محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی بابل ،

علیزاده قربانزاده عضو شورای اسلامی بخش ، سعید خدادانیا سماکوش کارشناس فنی دهیاری ها ، مرضیه اشرف پور کارشناس امور شوراهای بخشداری مرکزی بابل ، رییس شورا ودهیار روستای منصورکنده ، رییس شورا وعضو ودهیار روستای سلطان محمد طاهر در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۵/۳/۳۰ در اتاق کار بخشدار مرکزی تشکیل شد .

در ابتدا حاجی اسماعیلی دستور کار جلسه را اختلاف مرزی دو روستا بیان داشتند که در ادامه پس از بحث وبررسی وتبادل نظر تصمیماتی اتخاذ کردید .