جلسه بررسی تصمیم گیری پیرامون آببندان روستای لنگور – سرخدشت


این جلسه با حضور آقایان مهندس  هادی نیک اختر مدیر امور آب قائمشهر ، جویبار سوادکوه سوادکوه شمالی ، سیمرغ ،
خیراله جعفری معاون اداره حفاظت محیط زیست بابل ، اسحاق علی کشاورز بخشدار بهنمیر ، علی آهنگران کارشناس فنی بخشداری بهنمیر ، دو عضو شورا ودهیار ویک عضو معتمد روستای سرخدشت از توابع بابلسر ، محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی بابل ، حسینعلی صالحیان رییس شورای اسلامی بخش مرکزی بابل ، خانم مرضیه اشرف پور کارشناس بخشداری مرکزی بابل ، رییس شورا ودهیار ودو عضو معتمد روستای لنگور در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۵/۳/۲۹ در دفتر کار بخشدار مرکزی بابل تشکیل گردید .

در ابتدا حاجی اسماعیلی بخشدار مرکزی بابل در خصوص سه موضوع ۱- همدلی وتعامل با همدیگر ۲- عدم بهره برداری از آببندان تا تعیین تکلیف نهایی ۳- لایروبی آببندان به گفتگو پرداخته و به موارد نیز تأکید داشته اند .