جلسه بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای اسلامی بخش مرکزی


جلسه بررسی صلاحیت کاندیداهای شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و رئیس محترم هیأت اجرایی ، اعضای هیات اجرایی بخش و عضو هیات نظارت در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰