جلسه بررسی مشکلات آببندان مشترک دو روستای پایین بیشه سر وبالا بیشه سر


این جلسه که در مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ با حضور بخشدار مرکزی ، محمد حاجی اسماعیلی و رییس شورای بخش مرکزی ، صالحیان وکارشناس فنی بخشداری ، مهندس سعید خدادانیا و فرمانده پاسگاه حیدرکلا (۱۵) و اعضا ی شورا ودهیار دو روستای پایین بیشه سر وبالا بیشه سر حضور داشتند در خصوص آببندان مشترک دو روستا به بحث وتبادل نظر پرداختند .