جلسه بررسی مشکلات آب روستای کپورچال


جلسه بررسی مشکلات آب روستای کپورچال و اشتراک پذیری در روستای پایین بیشه سر با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس و معاون محترم آب و فاضلاب شهرستان ، شورای اسلامی و دهیار کپورچال و دهیار پایین بیشه سر در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.