[ جلسه بررسی مشکلات بخش مرکزی با حضور دکتر نجفی نماینده محترم مردم بابل در مجلس شورای اسلامیاین جلسه که در مورخ ۱۳۹۵٫۰۶٫۰۴ با حضور دکتر نجفی نماینده محترم مردم بابل در مجلس شورای اسلامی وهیئت همراه ، ابراهیمی معاون مدیر کل امور روستایی وشوراهای استانداری مازندران ، محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی بابل ، صالحیان رییس واعضای شورای اسلامی بخش مرکزی  ، و اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی بخش  در دفتر شورای بخش مرکزی برگزار گردید .


در ابتدا بخشدار مرکزی بابل ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر در جلسه به بیان مشکلات روستاهای بخش مرکزی پرداخته که شامل ۱- آب شرب روستا ها  2-  نیمه کاره ماندن پروژه کمربندی جنوبی بابل که اخیرا” موجب تلفات زیادی گردیده است را بیان نمودند و سپس هر یک از اعضای حاضر درجلسه به ایراد نقطه و نظرات خود پرداخته اند.آنگاه دکتر نجفی نماینده محترم مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری کنارگذر جنوبی اضهار داشتند که طبق هماهنگی های که مهندس نیاز آذری نماینده محترم مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با معاون وزیر راه انجام داده اند .مقرر شد تا پایان سال جاری (۱۳۹۵) نسبت به بهره برداری کنار کذر جنوبی اقدام لازم صورت پذیرد . در مورد آب شرب روستایی مجتمع مرزون آبادهم قول پیگیری ومساعدت را دادند .