جلسه بررسی مشکلات ترافیکی بخش مرکزی


جلسه بررسی مشکلات ترافیکی بخش مرکزی خصوصا در محور جاده گنج افروز به ریاست مهندس ابراهیمی معاون محترم فنی فرمانداری ، مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، روسای محترم راهداری ، بنیاد مسکن و رئیس پلیس راه در دفتر معاونت فنی فرمانداری برگزار شد.