جلسه بررسی مشکلات جاده بابل به کیاکلا محدوده سلطان محمدطاهر


جلسه بررسی مشکلات محور بابل سیمرغ روستای سلطان محمد طاهر با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و رییس محترم راهداری ، رییس محترم شورای بخش ، رییس شورا و دهیار محترم سلطان محمد طاهر و پیمانکار آقای محمد نیا در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.