جلسه بررسی مشکلات دو روستای گرجی آباد و استردیکلا


جلسه بررسی مشکلات دو روستای گرجی آباد و استردیکلا با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رؤسای شوراها و دهیاران دو روستا و کارشناس بنیاد مسکن در بخشداری مرکزی بابل برگزار گردید.