جلسه بررسی مشکلات دو روستای گرجی آباد و استردیکلا


جلسه بررسی مشکلات دو روستای استردیکلا و گرجی آباد با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و رئیس محترم شورای بخش ، رئیس محترم بنیاد مسکن ، دبیران دهیاران ، نماینده اداره ثبت اسناد ، دهیاران و روسای شورای اسلامی مربوطه در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.