جلسه بررسی مشکلات راه دسترسی روستای کبودکلا


جلسه بررسی مشکلات راه دسترسی روستای کبودکلا به جاده اصلی با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس دفتر محترم سردار سعادتی ، رئیس محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای ، جانشین محترم پلیس راه ، دهیار و شورای اسلامی روستای کبودکلا در بخشداری مرکزی‌ بابل برگزار شد.