جلسه بررسی مشکلات روستای آغوزبن


جلسه با اعضای محترم شورای اسلامی روستای آغوزبن در خصوص مشکلات روستا با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و کارشناس محترم بخشداری برگزار شد.

سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰