جلسه بررسی مشکلات روستای دیودشت


جلسه با شورای اسلامی روستای دیودشت و بررسی مشکلات روستا با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و کارشناس بخشداری و مسئول فنی دهیاری در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.

شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰