جلسه بررسی مشکلات روستای نقیب کلا ثلاث


حضور اعضای محترم شورای اسلامی و سرپرست دهیاری نقیب کلای ثلاث در بخشداری و بیان مشکلات روستا با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی…

یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰