جلسه بررسی مشکلات شورا ودهیار روستای پایین درویش خاک با حضور بخشداراین جلسه که در مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ با حضور محمد حاجی اسماعیلی بخشدار مرکزی بابل و داریوش شیرچی عضو شورای اسلامی بخش مرکزی وشوراها ودهیار روستای پایین درویش خاک برگزار گردید اختلافات ومشکلات شورا ودهیار روستای پایین درویش خاک بررسی و حل وفصل گردید