جلسه بررسی مشکلات صنف خبازان شهر امیرکلا


جلسه بررسی مشکلات صنف خبازان شهر امیرکلا به ریاست مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل و با حضور رییس محترم اداره صمت ، اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ، سرپرست محترم اداره غله شهرستان ، سرپرست محترم شهرداری ، رییس و نایب رییس محترم شورای اسلامی شهر ، رییس محترم اتحادیه خبازان شهرستان ، و تعدادی از خبازان شهر در سالن شهید سلیمانی برگزار گردید.