جلسه بررسی مشکلات هفت محل مرزون آباد


روز گذشته جلسه بررسی مشکلات هفت محل مرزون آباد در بخشداری مرکزی بابل با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رییس شورای اسلامی بخش و رؤسای شوراهای اسلامی هفت محل مرزون آباد در بخشداری مرکزی بابل برگزار گردید.