جلسه بررسی وبحث وتبادل نظر پیرامون مسائل ومشکلات وعملکرد در حوزه فعالیت شوراها ونظرات قانون به عملکرد دهیاراناین جلسه که با با حضور محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی بابل واعضای شوراهای اسلامی تابعه بخش مرکزی و روسای شوراهای اسلامی روستاهای تابعه با عنوان جلسه روسای شوراهای اسلامی تابعه بخش مرکزی بابل ، در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ در محل بخشداری مرکزی تشکیل گردید .

در ابتدا بخشدار مرکزی رئوس برنامه ها وانتظارات بخشداری ومردم از شوراها ودهیاران را در حیطه وظایف کاری در چهارچوب رعایت قوانین ومقررات بیان فرمود : آنگاه از هر یک از اعضای شوراها خواست که نکته ونظرات ومسائل ومشکلات حوزه خودشان را بیان  بنمایند .

در ادامه هریک از شوراها دیدگاه ونکته ونظرات وانتقادات خودشان را در حیطه کاری بیان نمودند واز مسئولین درخواست حمایت بیشتر نمودند که به بعضی از این سوالات پاسخ داده شد ومقرر گردید در جلسه اختصاصی بعدی به بقیه سوالات شوراها پاسخ لازم ارائه گردد .