جلسه بررسی وحل معضل آب شر ب مجتمع مرزون آباد


این جلسه که در روز پشنبه  مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ با حضور محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی ، صالحیان رییس شورای اسلامی بخش مرکزی بابل ، مدیران وکارشناسان آب وفاضلاب شهری وروستایی  ، غفارآری ، فردوس نماینده محترم  دفتر حاج حسین نیاز آذری نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی ، رییس شورا ودهیاران روستاهای درویش خیل مرزون آباد بوله کلا ، باریک کلا مرزون آباد برگزار گردید . در ابتدا بخشدار مرکزی ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر در جلسه به بیان موضوع بررسی حل مشکل نسبت به آب شرب ۷ روستای مرزون آباد پرداخته اند . در ادامه  مقرر شد تا نسبت به برگزاری یک جلسه کلی با حضور مدیران استانی وشهرستانی ونماینده محترم فرماندار در مورد بررسی معضل آب شرب تصمیم گیری شود  .