جلسه بررسی وضعیت حدود مرزی بین روستاهای درویش خاک بالا ودرویش خاک پایین


این جلسه که در روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ با حضور محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی ، قربانزاده ناییب رییس شورای اسلامی بخش مرکزی بابل ،  داریوش شیرچی عضو دیگر شورای بخش ، سعید خدادانیا کارشناس فنی بخشداری مرکزی  ، اعضا شورا ودهیار روستای بالا درویش خاک و اعضا شورا ودهیار روستای پایین درویش خاک برگزار گردید . در ابتدا بخشدار مرکزی ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر در جلسه به بیان موضوع بررسی اختلاف مرزی دو روستا پرداخته اند .در ادامه  مقرر شد تا طرفین دو روستا مجدد صورتجلسه های قبلی که در دفتر معاون سیاسی برگزار گردید را مورد بررسی قرار دهند اگر نسبت به صورتجلسه مذکور اعتراضاتی وجود داشته را از مراجع ذیصلاح پیگیری نمایند .