جلسه بررسی وضعیت ساخت وسازهای اطراف مرغداری روستای اسپی کلا رمنت


 این جلسه که در روز یکشنبه مورخ ۲۸/۹/۹۵ با حضور محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی غلامی رییس جهاد کشاورزی ، مهندس روحی رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، نماینده محیط زیست ، دهیار و شورای روستای اسپی کلا رمنت در بخشداری مرکزی برگزار گردید  در ابتدا بخشدار مرکزی ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر در جلسه به بیان موضوع جلسه بابت ساخت وساز اطراف مرغداری و وضعیت خود مرغداری درروستای مذکور پرداخته اند . در ادامه حسن صالح پور دهیار روستای اسپی کلا رمنت به بیان نظرات خود پرداخته و رییس جهاد کشاورزی در خصوص تبدیل وضعیت مرغداری هم اشاراتی نمودند که بر اساس نظر کارشناس محیط زیست شهرستان ، این مرغداری جزء مرغداری های (الف) محسوب می شود وساخت وساز در اطراف آن بلامانع می باشد . در پایان مهندس روحی رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص طرح هادی و توسعه آن توضیحاتی را مطرح نمودند مبنی برساختمان هایی همچون مرغداری وشالیکوبی حریم هایی دارند که باید مشخص شوند .