جلسه بررسی وضعیت کتابخانه عمومی پایین بیشه سر


جلسه بررسی آخرین وضعیت ساختمان وتجهیزات کتابخانه عمومی بیشه سر جهت افتتاح با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل، رییس کتابخانه های عمومی شهرستان ، اعضای شورای اسلامی و دهیار در دفتر دهیاری پایین بیشه سر برگزار گردید…