جلسه بررسی وضعیت کرونا در محور بابل به سیمرغ


صبح امروز جلسه ای با موضوع بررسی وضعیت کرونا با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، کارشناسان بخشداری و دهیاران محور بابل به سیمرغ در این محور در مرکز بهداشت سلطان محمدطاهر برگزار شد.

و مشکلات توسط رئیس مرکز سرکار خانم دکتر طغانی و دبیر شورای بهداشت جناب دکتر شریفی بیان شد و همچنین گزارش دهیاران محور بابل سیمرغ و جمبندی توسط بخشدار مرکزی که مصوباتی بشرح ذیل داشت :

۱- همکاری و هماهنگی بین اعضای شورای بهداشتی روستا با محوریت دهیار و دبیری خانه بهداشت
۲- تعطیلی امکان ورزشی و عمومی در سطح روستا
۳- عدم برگزاری هرگونه مراسم بر اساس دستور ستاد کرونای شهرستان و استان

۴- تعطیلی کامل بازارهای هفتگی در روستا
۵- اطلاع رسانی در خصوص بیماری کرونا در روستا ازطریق کانالهای ارتباطی و نصب بنر
۶- اجرای ضوابط بهداشتی بر اساس دستورالعملها و ارسال گزارش نوبه ای به بخشداری و…