جلسه برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری در روستای علمدار


جلسه بررسی و برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری در روستای علمدار با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، شورا و دهیار علمدار و سرمایه گذران … در بخشداری مرکزی بابل