جلسه برگزاری جشنواره توانمندی زنان روستایی…؛


جلسه برگزاری جشنواره توانمندی زنان روستایی با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رییس محترم شورای بخش ، رییس محترم مرکز خدمات کشاورزی بیشه جنوبی ، کارشناس محترم بخشداری ، دبیران دهیاران و سرپرستان محترم دهیاری رمنت و موزیگله در بخشداری برگزار شد.
در این جلسه مقرر شد با همکاری بخشداری ، جهادکشاورزی ، شوراهای اسلامی و دهیاریها در روز پنج شنبه هفته آینده در محور بابل سیمرغ بصورت غرفه بندی و حضور زنان توانمند بخش در عرصه تولید مواد غذایی و… انجام گیرد.

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰