[ جلسه تخلیه آب زمین های کشاورزی از آیش مهدی آباد روستای پایین گنج افروز


این جلسه که در ساعت ۱۴:۳۰ عصر روز یکشنبه با حضور بخشدار مرکزی ومعاون عمرانی فرمانداری

و بخشدار بابلکنار و مدیر آب بابل وب ابلسر و رییس شورای بخش مرکزی و شورا و دهیار روستاهای پایین گنج افروز ، گاوزن محله ، طلوت ونماینده کشاورزان روستای پایین گنج افروز در دفتر کار معاون عمرانی وبرنامه ریزی فرمانداری برگزار شد .

تصمیم بر این شد که تخلیه آب از استخر های ایجاد شده حاصل از برداشت غیر مجاز شن وماشه توسط معدن داران روستاهای فوق ، امور آب موظف به گزارش کارشناسی نسبت به تخلیه آب وبرآورذ هزینه در این خصوص می باشد تا ضمن تسطیح اراضی زمینهای کشاورزی آیش مهدی آباد وهمچنین عدم برداشت هر گونه برداشت غیر مجاز شن وماسه از زمینهای مذکور توسط معدن داران صورت پذیرد .